ขอเชิญเข้าร่วม "การสัมมนาประชาพิเคราะห์"

2020-02-11 09:04:59

ขอเชิญเข้าร่วม "การสัมมนาประชาพิเคราะห์" เพื่อนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น

ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
----------------------
>>  รับผู้เข้าร่วม 60 คน
>>  ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ลงทะเบียนด่วน โดย QR Code ในภาพ
หรือ Click Link https://forms.gle/ShVpEczSRfQHDYaCA

#สัมมนาประชาพิเคราะห์  #อาชีพช่างวัดสายตาประกอบแว่น