การตรวจวัดสายตาด้วยเครื่อง PHOROPTER แบบ Hand-on Training เรียนแบบกลุ่มเล็ก ได้สัมผัสเครื่องมือทุกคน รับจำนวนจำกัด 12 ท่านเท่านั้น

2019-01-08 14:33:34

         สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย เปิดหลักสูตรพิเศษ การตรวจวัดสายตาด้วยเครื่อง PHOROPTER แบบ Hand-on Training คือ เรียนรู้การวัดสายตาอย่างถูกต้องและละเอียดด้วยเครื่อง Phoropter ให้ได้ค่าสายตาเอียง และองศาที่แม่นยำ เรียนแบบกลุ่มเล็ก ได้สัมผัสเครื่องมือทุกคน ***รับจำนวนจำกัด 12 ท่านเท่านั้น***
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ - ผู้ที่ตรวจวัดสายตาเป็นประจำ ที่ร้านมีเครื่อง PHOROPTER และต้องการเพิ่มขีดความสามารถและความมั่นใจในการใช้เครื่อง PHOROPTER โดยผู้ที่จะเรียนจะต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวัดตามาก่อนแล้ว  

          พิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ทางสมาคมช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรม 2,000 บาท 
(1 สมาชิก ต่อ 1 สิทธิ์) 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 087-0606-359  


กดดาวน์โหลดใบสมัครตามลิ้งค์
https://drive.google.com/open?id=1pOzt-Clswbxv25yEXZ2_n9SYlUKjZEUN