คุณวิโรจน์ สุวรัตนานนท์ นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการและอาสาสมัคร ตรวจวัดสายตาให้กับผู้ต้องขัง

2020-02-11 09:29:44

ภารกิจ วันนี้ คุณวิโรจน์ สุวรัตนานนท์ นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการและอาสาสมัคร ตรวจวัดสายตาให้กับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำสมุทรปราการ