ขอแสดงความยินดีกับ คุณวิโรจน์ สุวรัตนานนท์ นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย คนใหม่ และขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการชุดใหม่ด้วยค่ะ

2018-08-16 14:04:57

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวิโรจน์ สุวรัตนานนท์ นายกสมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย คนใหม่ และขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการชุดใหม่ด้วยค่ะ