สมาคมส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย

THAI OPTOMETRTIC ASSOCIATION

87/95 ชั้น 8 อาคารชุดโมเดอร์น ทาวน์ ถนนสุขุมวิท 63 ซอยเอกมัย 3 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา 10110


โทร: 0-2381-7356

แฟกซ์: 0-2381-7357