ตารางเวลาเรียน

1. สำหรับนักศึกษาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เรียน วันจันทร์, วันอังคาร, วันพฤหัส, วันศุกร์  เวลา 18.00 น. – 21.00 น.

2. สำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด เรียน วันเสาร์ และวันอาทิตย์  เวลา 09.00 น. – 16.00 น