การรับสมัครเข้าเรียน

ค่าใบสมัครชุดละ 300.- บาท (พร้อมระเบียบการ)

  • ขายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2561  ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  เวลา 11.00 น. ถึง 16.00 น. (เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์)

  • สั่งซื้อใบสมัครได้ที่ โรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาแห่งประเทศไทย

 

หมายเหตุ   :  สอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนส่งเสริมวิชาการแว่นตาไทย 87/93 ชั้น 7  อาคารชุดโมเดอร์น ทาวน์ ถนนสุขุมวิท 63  ซอยเอกมัย 3 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2381-7356, 0-2711-4514